کوکاکولا یک احمق است و برندهای بزرگ نباید برای تبلیغات برند خود هزینه کنند….!!!