۲۵ مهر, ۱۳۹۵
بازاریابی در برابر فروش

بازاریابی در برابر فروش

بازاریابی در برابر فروش

فروش و بازاریابی با یک هدف انجام می‌شوند، بالا بردن برگشت سرمایه شرکت و کسب سود و درآمد. در شرکت‌های کوچک و متوسط مفهوم فروش و […]
۱۷ مرداد, ۱۳۹۵
5 استراتژی فروش موفق

۵ استراتژی فروش موفق- شرکت تبلیغاتی سی‌سرو

۵ استراتژی فروش موفق- شرکت تبلیغاتی سی‌سرو

هدف فروش و بازاریابی هر دو افزایش سطح درآمد شرکت است. این دو اینقدر به هم نزدیکند که تشخیص تفاوت‌های آن‌ها مشکل به نظر می‌رسد. در […]