بازاریابی از طریق موبایل

۱۲ اسفند, ۱۳۹۴
بازاریابی موبایل

استراتژی بازاریابی موبایلی خود را تدوین کنید (قسمت دوم)

استراتژی بازاریابی موبایلی خود را تدوین کنید (قسمت دوم)

در مطلب قبلی به بحث اهمیت تدوین استراتژی و اهداف بازاریابی از طریق موبایل پرداختیم و تعدادی از سوالاتی که به منظور تدوین استراتژی باید از […]