۹ بهمن, ۱۳۹۶
بازاریابی مجدد-Retargeting

با بازاریابی مجدد (Retargeting) کسب و کار خود را متحول کنید

با بازاریابی مجدد (Retargeting) کسب و کار خود را متحول کنید

بازایابی مجدد یا Retargeting شکلی از تبلیغات دیجیتال است که در آن تبلیغات بر اساس فعالیت‌های پیشین افراد به آن‌ها نمایش داده می‌شود.