۱۲ بهمن, ۱۳۹۴
کارآفرینی

کارآفرینی، موتور محرک اقتصاد کشورمان – بررسی برند سینره

کارآفرینی، موتور محرک اقتصاد کشورمان – بررسی برند سینره

با نهایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها فرصت های رشد و سرمایه گذاری در کشورمان یکی پس از دیگری پدیدار می شوند بسیار از […]