۹ شهریور, ۱۳۹۴
علت عدم تغییر اصول طراحی از گذشته تا به حال

علت عدم تغییر اصول طراحی از گذشته تا به حال

علت عدم تغییر اصول طراحی از گذشته تا به حال

شیوه‌ها تغییر می‌کنند و طرح‌ها می‌آیند و می‌روند، اما طراحی بصری و اصول اساسی آن تغییر چندانی در ۵۰ سال گذشته نداشته است.