۵ آبان, ۱۳۹۴
چشم‌انداز

هر آنچه جهت تدوین چشم‌ انداز(Vision) سازمانی باید بدانید

هر آنچه جهت تدوین چشم‌ انداز(Vision) سازمانی باید بدانید

یکی از ویژگی‌های متمایز سازمان‌های موفق،‌ دارا بودن چشم‌انداز روشن و اعتقاد واقعی به آن است.  در واقع آن چیزی که سازمان‌های موفق را از سایر […]