۲۶ بهمن, ۱۳۹۴
تبلیغات سوپربال

برترین تبلیغات سوپربال 2016- با دو تبلیغ از دوریتوز

برترین تبلیغات سوپربال 2016- با دو تبلیغ از دوریتوز

هر ساله فینال مسابقات فوتبال آمریکایی که به سوپربال معروف است میلیون ها بیننده را پای تلویزیون می نشاند. به دلیل هزینه بالای تبلیغ در این […]