۸ خرداد, ۱۳۹۷

تحلیل کمپین چالش لاکتیویا کاله

تحلیل کمپین چالش لاکتیویا کاله

هدف از انجام کمپین لاکتیویا معرفی محصول جدید کاله با نام لاکتیویا بوده‌ است. کاله بر همین اساس یک کمپین 360 درجه برای این محصول در نظر گرفت.