جایی که هنر و بازاریابی به یکدیگر می‌رسند، فعال‌سازی برند(Brand Activation)